Po punojmë aktualisht për projektin “GREAN COAST”

Objekti: Ndërtimi i 60 vilave dhe apartamenteve.

Adresa: Palasë, Vlorë.