AMFORA shpk

AMFORA shpk

Punime armature dhe lidhje hekuri. Objektet: Pallate. Adresa1: Rr. Shefqet Kuka, Fresk, Tiranë. Adresa2: Rr. Dibrës, ngjitur me Universitetin e mjekësisë, Tiranë.

Inxhinier Ndërtimi Funksionet Baze dhe qellimi i pergjegjësive: Përgjegjës në mbarvajtjen e punimeve në kantieret e ndërtimit dhe mbikqyrës i punimeve në përpikmëri, deri në realizimin e projektit. Kulifikimet N Aftësi shumë të mira analitike për zgjidhjen e...