Inxhinier Ndërtimi Funksionet Baze dhe qellimi i pergjegjësive: Përgjegjës në mbarvajtjen e punimeve në kantieret e ndërtimit dhe mbikqyrës i punimeve në përpikmëri, deri në realizimin e projektit. Kulifikimet N Aftësi shumë të mira analitike për zgjidhjen e...